Thursday, June 8, 2017

NOTA KECIL AYAH (13)


_____________________________________________________________

HAJI ABDUL RAHMAH ATAU HAJI
AWANG KAMPUNG SETANG (SETONG ?) PATANI

HAJI JUSOH BIN HAJI AHMAD
KAMPUNG CHAROK BANI
PATANI NURUN DI TENIBUNG 
ATAU JALA

HIKAYAT SYEIKH IBRAHIM BIN ADHAM PADA NOMBOR 126
KITAB AL-JAUHAR AL-MAUHUB TERHENTI IBADATNYA
SETAHUN KERANA DUA BIJI TAMAR
____________________________________________________________

Ulasan:

Ia menggunakan tulisan pensil.

Nama-nama yang ditulis barangkali kenalan Ayah dari Patani, atau barangkali orang Patani datang berziarah di Pondok bertemu Pak Teh dan Ayah.

Mengenai kisah ulama sufi Ibrahim Adham yang dikatakan terhenti ibadat kerana dua biji tamar, ia tidak dapat dipastikan kerana penulis ketiadaan kitab Jauhar tersebut. Perlu dirujuk.


No comments: