Tuesday, October 13, 2009

PELAJAR DAN PEMBENTANGAN


Kelazimannya, pelajar perlu menyiapkan tugasan assigment dan pembentangan dalam setiap kelas CTU. Kebanyakan pelajar, saya tugaskan mereka membuat penyelidikan sama ada dalam bentuk tinjauan, soal selidik, pemerhatian mahupun berbentuk kualitatif. Kajian seperti ini telah mendedahkan mereka kepada aspek penyelidikan sebenar walaupun banyak yang masih tidak betul dan tidak tepat. Namun ia usaha awal.

Apabila soal selidik dibuat, lazimnya saya meminta mereka menggunakan perisian SPSS dan terpaksalah saya ajarkan (pandukan) mereka di pejabat. Banyak perkara yang tentunya mereka belajar; belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar mencari bahan, belajar perisian komputer dan berbagai lagi.

Tajuk-tajuk assigment yang berbentuk semasa ternyata lebih menarik untuk didengar dan diamati. Malah ia lebih hampir dan memberi kesan kepada penyelidik mahupun pendengar (pada sesi pembentangan). Terharu apabila ada yang bertemu manusia peleseran di pusat bandar, menyelami masalah dan kepedihan hidup mereka. Semuanya sebagai iktibar kepada kita, semoga anak-anak didikku menjadi insan penilai, pemaaf, penyabar dan bersyukur dengan limpahan nikmat Allah.

No comments: