Tuesday, October 11, 2011

PIBG SUKSES DINILAI OLEH JPN

JPN Negeri Johor datang menilai PIBG Sukses dalam satu pertandingan (yang baru kali pertama diperkenalkan) untuk menilai PIBG terbaik negeri. PIBG Suksess mewakili Segamat bagi zon utara (BPahat dan Muar). Dimaklumkan PIBG Sukses dipilih mewakili zon ke peringkat negeri. Tahniah.

Kita buat kerja bukan untuk dipertandingkan, cuba buat yang terbaik dan dinilai oleh pelanggan kita terutamanya pelajar dan ibu bapa.

Terima kasih cikgu Fa'izah dan Ustaz Zolhisyam.

No comments: