Friday, April 19, 2013

SATU ANALOGI

Kita selalu dimomokkan bahawa

No comments: