Tuesday, July 4, 2017

NOTA KECIL AYAH 30

_________________________________________________________

29 - 3- 76

NAMA ANAK-ANAK HASAN BIN ARSYAD
BESAH KUALA

1. ISMAIL BIN HASAN
2. ZAINAB HASAN
3. RUQIYYAH
4. HARUN
5. YAHUB (AYUB @ YAKUB)
6. HALIM BIN HASAN
________________________________________________________

Ulasan:

Ayah catatkan tarikh 29 Mac 1976 pada laman ini.

Siapakah Hasan bin Arsyad tidaklah dapat dipastikan. Begitu juga nama anak-anak Hasan seramai enam orang, tidak dipastikan keperluan apakah ini.


Bilakah buku ini mula digunakan Ayah?

Tarikh terawal dicatatkan pada 14 Julai 1972 pada helaian doa Nabi Sulaiman yang ditulis Mustafa Pada Patani. Ia berada pada muka surat tengah, oleh itu perkiraan pengkaji ia digunakan lebih awal daripada itu. Mungkin pada awal 1972, atau sebelumnya. Pada pemerhatian penulis, catatan kematian Sofiah pada 11 Februari 1972 ditulis pada hari kejadian atau beberapa hari sesudahnya.

Buku ini digunakan Ayah sehingga ke akhir hayatnya. Ini terbukti dengan catatan perkiraan usia Mustofa, Johari dan Aisyah pada 78 - 61 = 13, dan 78 - 64 = 24 (Rujuk Nota Kecil Ayah 1)

No comments: