Tuesday, August 1, 2017

NOTA KECIL AYAH 34


____________________________________________________

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BACA KHADAM (KHAZAM) AYAT AL-KURSI TUJUH KALI
PADA KELILING RUMAH JADI PAGAR RUMAH

"AQASAMTU ALAIKUM...

(SAMBUNG KE MUKA SURAT BERIKUTNYA)

KEMUDIAN BACA QUL HUWALLAH 40 KALI.

__________________________________________________

Ini adalah doa sebagai ikhtiar untuk memagar rumah atau kebun dll daripada dicerobohi. Khadam yang dimaksudkan di sini ialah para malaikat yang menjaga ayat al-Kursi. Kaedahnya ialah membaca Ayat al-Kursi 7 kali dan diikuti surah al-Ikhlas 40 kali.

Maksud doanya;

"Aku berlindung daripada kamu wahai khadam Ayat yang mulia ini (ayat al-Kursi) agar memelihara
 diri kami (sepatutnya anfusana, bukannya nafsana seperti yang tercatat), anak-anak kami (sebetulnya wa auladana, ditambahkan huruf wa), keluarga kami, rumah kami, harta benda kami, kebun-kebun kami; daripada segala bala pencuri (sebetulnya ialah assariku - huruf sin - bukannya assyariku -huruf syin- seperti yang tercatat, untuk memberi makna PENCURI) dan bala perampas yang berhak ke atas kamu dengan kelebihan ayat ini di sisi Mu ya Allah, keberkatan rahmat ke atas Mu dan ke atas kami juga. Selawat ke atas junjungan nabi.

Ayah tidak mencatatkan dari mana sumber petikan amalan pendinding ini.

No comments: