Tuesday, January 20, 2009

OBAMA: ITS NEW HOPE?

Apakah boleh diharapkan Obama yang akan menerajui Amerika pada hari ini, 20 Jan 2009 sebagai peneraju perubahan ke arah kedamaian dan keamanan dunia? Bolehkah Obama mengekang nafsu jahat Yahudi Israel ke atas penduduk Palestin, dan bolehkan Obama meletakkan kewangan kapitalis yang didominasi wang kertas (US Dollar) satu harapan besar bagi memulihkan ekonomi dunia yang semakin parah.

Tahun 2009, biarpun dijangkakan banyak negara akan mengalami perubahan kepimpinan, (termasuklah Malaysia), namun kedudukan kewangan dan prestasi ekonomi yang malap dan merudun seakan mencabar kewibawaan mereka untuk menunjukkkan prestasi.

Obama perlu lebih berani bertindak untuk melepaskan kongkongan Yahudi baik di Amerika sendiri mahupun di negara-negara lain. Kekuatan ekonomi Yahudi yang berjaya mencorakkan arus politik Amerika dan arus politik dunia seharusnya dikikiskan sedikit demi sedikit. Jika ini berjaya Obama lakukan, tentunya jaminan keamanan dapat dipulihkan di seluruh dunia, sebenarnya.

(Nota: masyarakat Cina boleh menandingi penguasaan ekonomi Yahudi, dan dalam rekod bangsa Cina tidak terlalu zalim dan fanatik kepada bangsanya sendiri).

No comments: