Friday, March 14, 2008

13 MEi 1969 dan 8 Mac 2008

Tiada kesamaan antara dua tarikh tersebut, selain dari menjadi satu penanda aras baru dalam menentukan hala tuju pembangunan negara. Jika 13 Mei 69 melibatkan pertumpahan darah dan melahirkan DEB, mengorak semula pendidikan, memperkasakan Melayu dalam ekonomi dan penempatan di bandar; apakah 8 Mac 2008 menentukan hala tuju yang serupa?

Biar apapun tindakan berikutnya, yang pasti BN dan UMNO perlu menilai kembali kelemahan yang mereka lalui selama ini di samping mencari alternatif terbaik bagi memastikan ia masih reliven kepada rakyat Malaysia. Begitu juga MIC dan MCA perlu melihat suasana hari ini dalam sudut yang berbeza. Apakah kewujudan parti berpaksikan bangsa sudah tidak releven masa kini, mungkin boleh difikirkan.

Perjuangan nampak ketara berpihak kepada parti yang mempertahankan kepentingan semua kaum, bukan hanya pada satu bangsa semata, biarpun ia adalah matlamat utama kesinambungan tamadun kita di bumi ini.

No comments: