Wednesday, April 2, 2008

STSS pahang 3 - 4 Jun 08

Akhirnya siap juga kertas kajian untuk seminar STSS Jun ini di Pahang atas tajuk "Islam hadhari kalangan warga pendidik: terima atau tolak?" dan sempat saya emailkan pagi ini kepada penganjur. kajian ini menarik kerana saya buat perbandingan antara guru dan pensyarah, persepsi mereka tentang Islam Hadhari. Tidak hairan kalau ramai guru yang tidak menerima gagasan ini berbanding pensyarah.. kenapa? tunggu..

No comments: