Monday, May 25, 2009

JARINGAN INDUSTRI

Unit Jaringan Industri: Hany, Maz (Koordinator JIM), Intan, Asyadi dan Sham


Unit Jaringan Industri menjadi perancang utama ke arah menjual dan memasarkan UiTM Johor kepada sasaran. Ia penting bagi mengiktiraf kepakaran dan kesepakaran yang ada di universiti di samping berusaha menjana pendapatan. Jaringan Industri dan Masyarakat (JIM) melihat sasaran pelanggan termasuklah;

List of clients
· Students
· Lecturers
· Community
· Industry
· Government agencies
· NGOs

Tugasan JIM:

· Membantu fakulti dalam menyalurkan maklumat mengenai industri bagi penempatan pelajar pada setiap semester.
· Menyalurkan maklumat peluang pekerjaan dan latihan kepada pelajar melalui jaringan industri dua kali setahun.
· Menyalurkan maklumat kepada pensyarah berkaitan keperluan industri semasa dengan segera.
· Menyediakan sistem sokongan pengkomersilan hasil penyelidikan yang berpotensi .
· Sentiasa bersedia untuk menjalinkan kerjasama dari segi kepakaran dan perundingan kepada agensi kerajaan, industri dan badan bukan kerajaan.
· Memberi perkhidmatan mesra, telus dan bersiap siaga kepada pelanggan.

No comments: