Friday, April 23, 2010

PENYELIAAN

Saya mendapat empat orang pelajar ijazah untuk penyeliaan tesis semester ini. Dua yang nampak OK dan dua lagi yang sekadarnya. Prinsip utama ialah kesediaan mereka untuk datang bertemu dan mendapat bimbingan berterusan daripada penyelia. Jika mereka tidak meluangkan masa untuk bertemu penyelia, bermakna banyak perkara yang tidak beres, baik dari segi research question, metod, soal selidik - jika ada-, teknik pelaporan dan berbagai lagi.

Semalam, tiga orang menghabiskan pelaporan akhir mereka, pelaporan yang berbeda-beda. Hanya dua kajian yang saya harapkan dapat dibentangkan pada seminar antarabangsa sebagai kelebihan kepada mereka yang bekerja keras.

Tiba masanya kita melonjakkan 'nilai diri' pelajar kita ke pentas dunia. Itu cita-cita saya.

No comments: