Wednesday, July 7, 2010

PERANAN PELAJAR DALAM MENGHIDUPKAN SUASANA PEMBELAJARAN

Biasanya soal pengajaran dan pembelajaran (P & P), kita fokus kepada peranan guru. Guru penentu kejayaan sesi pembelajaran berjaya disampaikan dengan berkesan. Tidak dinafikan, guru yang cemerlang dia bijak mencari segala peluang untuk menghidupkan sauasana pembelajaran dengan berkesan. Pelajar akan lebih senang memahami, menerima dan menghargai apa yang diajar guru yang sebegini.

Namun, selain peranan guru @ pensyarah, pelajar juga memberi input besar kepada jayaaan P & P. Pelajar boleh berperanan mengambil bahagian dalam P & P dengan cara; banyak bertanya, memberi reaksi positif (orang ketawa, kita turut ketawa), menyampuk - pada kes tertentu, fokus pada guru dan bahan ajaran serta lain-lain sokongan.

Pengalaman kita mengajar berbagai kumpulan memberi erti tersendiri. Ada kumpulan yang aktif dan ceria yang menyebabkan pensyarah @ guru senang hendak mengajar. Ada pula kumpulan yang agak pasif dan skema, yang tentunya mematikan idea pensyarah hendak mengajar. Di sini perlunya pelajar menyedari peranan mereka untuk menjayakan proses P & P, di samping memanfaatkan ruang waktu dengan sebaiknya, tanpa rasa jemu.

Selamat belajar dan (selamat mengajar).

No comments: