Sunday, August 6, 2017

NOTA KECIL AYAH 49

_________________________________________

AHMAD BIN ALI                                      BERI KEPADA
                                                                     MAN
3.00                                                                2.00
300                                                               41.05
2.00                                                              20.00
4.00                                                               1.00
                                                                      10.00
                                                                      20.00
BERI KEPADA ARIF

          3.00
1.     20.00
2.       5.00
3.     10.00
4.     10.
          5.00  
        53.00
______________________________________________

Ini adalah rekod UPAH yang Ayah berikan kepada penama atas usaha dan tugas yang mereka kerjakan. Arif adalah pekerja yang banyak mendapat upah atas usahanya di kebun Bukit Siring.

Itulah catatan Ayah.

No comments: