Sunday, June 18, 2017

NOTA KECIL AYAH 19


____________________________________________________________

YA QADIYAL HAJAT
YA KAFIYAL MUHIMMAT
YA DAFIAL BALIYYAT
YA RAFIAL DARAJAT
YA SYAFIAL AMRADT
YA MUJIBAL DA AWAAT
YA ARHAMAR RAAHIM
_____________________________________________________________

Ulasan:

Ia satu munajat dan doa kepada Allah, dan Ayah tidak mencatatkan sumber ambilannya. Mungkin ia menjadi amalan Ayah ketika berdoa dan mengadu seorang hamba kepada Tuhannya.

No comments: