Sunday, August 6, 2017

NOTA KECIL AYAH 52

__________________________________________

                                        22

DUIT UPAH TEBAS BUKIT BULUH

3.00                                                  BAYAR UPAH TARAH KEBUN
2.00                                                  BUKITSIRING
1.00
2.00

KEPADA ARIF (ARIB)
10.00
60.00

KEPADA ALI
3.00
KEPADA ALI
5.00

BERI KEPADA ARIF
20.
5.00
________________________________

Nombor 22 yang sering kali Ayah tulis tidak jelas maknanya.

Penyelidik mengandaikan ia adalah projek besar Ayah, membuka ladang getah di Bukit Siring dan Bukit Buluh. Kedua-dua tempat ini agak jauh lokasinya dan upahnya agak mahal melibatkan RM60.00 dan 20.00. Kos sebanyak ini pada ketika itu (1972-1974) adalah tinggi.

Namun nota ini dipadam Ayah bermaksud urusannya telah beres.


No comments: