Sunday, June 4, 2017

NOTA KECIL AYAH (6 - 10)


Ia adalah doa Yasin yang dicatatkan Ayah secara lengkap. Mungkin ia disalin daripada kitab tertentu tetapi tidak dinyatakan di sini.

Catatan ini untuk memudahkan Ayah menghafaz atau mungkin untuk membacanya, bila perlu. Pada ketika itu buku-buku doa tidaklah sebanyak yang ada pada ketika ini. Walaupun tidak banyak buku doanya, tetapi mereka rajin berdoa!

No comments: